Seniorhøjskolen Odense
Toldbodgade 5 - 7, 5000 Odense CSeniorhøjskolens historie


I 2008 var vi 3 seniorer, som savnede 

et kulturelt samlingssted i Odenses Nord - Øst område. 

Samme år blev der bygget et kulturhus oven over Vollsmose bibliotek. 

Vi blev budt indenfor i kulturhuset, hvor lokalerne var ideelle til en seniorhøjskole. 

Vi havde stiftende generalforsamling:

den 18. november 2008. 

Bestyrelsen blev på 5 medlemmer, 

og Seniorhøjskolen NØ var hermed en realitet.

Den 1. januar 2013 valgte vi

at flytte Seniorhøjskolen NØ til 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5-7, Odense C.

Navnet ændredes samtidig til 

Seniorhøjskolen Odense, idet vi ønskede 

at henvende os til hele Odense.

Det er seniorhøjskolens formål at deltage i folkeoplysende voksenundervisning for 50-årige og derover. 

Seniorhøjskolen skal virke gennem samfundsaktuelle, 

oplysende foredrag og aktiviteter i form af:

 samtale, samvær og sang.

Medlemstallet er begrænset til 60 personer. 

Derved styrkes muligheden for at lære hinanden bedre at kende og samtidig skabe det åndelige fællesskab,

som højskoletanken bygger på.

Seniorhøjskolens økonomiske fundament er medlemsbetaling samt tilskud fra 

Odense Kommune i henhold til aftenskoleloven.